Workshops & Cursussen 

Voor ieder wat interessants 

Cursussen

De cursisten kunnen in overleg met de docent(e) gezamenlijk onderwerpen en technieken kiezen. Het cursusjaar loopt van september tot medio april. De cursussen kunnen meerdere seizoenen worden voortgezet. U kunt het aangebo­den pro­gramma vol­gen, maar tevens is er ruimte voor eigen inbreng en ideeën. De docenten van alle cursussen bieden u begeleiding op uw gewenste niveau. Bij alle cursussen bestaat de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen. U dient zich dan van te voren aan te melden Lidmaatschap
Voor vragen verwijzen wij u graag door naar de Docenten

Workshops


De Werckwinckel biedt ook workshops aan, voor een dagdeel, of de gehele dag.

In principe kan u hierbij kiezen uit alle cursussen die bij ons worden gegeven.

Wij verzorgen workshops voor bedrijven (personeelsuitjes), vriendengroepen, mensen met een beperking, verenigingen, kinderen, enz.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, zie de pagina Bestuur