Ledenvergadering 2023 met afscheid Kees van Mol en Wil Snelders

24-11-2023

De powerpointpresentatie van de ledenvergadering kunt u hier downloaden:Docent Louis de Groot bedankte voorzitter Kees van Mol en secretaris Wil Snelders hartelijk voor alle bestuursjaren. Hieronder enkele fragmenten uit zijn speech.

De docenten bedankten de bestuursleden ieder op hun eigen creatieve manier.


Secretaris Wil Snelders

Wil kwam 15 jaar geleden als secretaris het toenmalige bestuur versterken. Het secretariaat is niet de gemakkelijkste post in een bestuur.  Heb je vragen dan moet je bij de secretaris terecht kunnen. De voorzitter moet blindelings op hem kunnen vertrouwen. Kortom hij is eigenlijk de spil waar de vereniging om draait. Wil heeft die functie al die jaren geweldig vervuld.

  • Je staat bekend als een rots in de branding. Je was er als men je advies nodig had. Vroeg men je om informatie, dan kreeg je bijna direct
  • De curuslijsten waren altijd perfect op orde, nieuwe namen en emailadressen werden direct doorgegeven, vernieuwingen snel verwerkt.
  • Je kon op Wil bouwen, wanneer hij iets afgesproken had kwam hij het altijd na.
  • Wil was punctueel of het nu om notulen of agendapunten ging en dreigde je zelf iets te vergeten, dan maakte hij je daar heel subtiel op attent. Hij zorgde dat je precies wist hoe de vork in de steel zat, zodat er geen misverstanden konden ontstaan.
  • Wil was ook onze hoffotograaf. Belangrijke gebeurtenissen legde hij met zijn camera aanwezig op de gevoelige plaats vast.
  • Hij was ook niet te beroerd om bij te springen bij het inrichten van een expositie. Wat bibberend op de benen bediende hij de hoogwerker. Wat hij ook deed, het moest perfect zijn. Bijna recht was niet recht, dus nog even iets bijstellen. Het werk moest optimaal tot zijn recht komen.
  • Soms stelde hij zelfs een vakantie uit omdat hij het belangrijk vond bij een opening aanwezig te zijn. Ook uit respect voor de exposanten.
  • Wil je was en bent nog steeds accuraat, alert, attent, nauwgezet en zeer betrokken. We zullen je als bestuurslid gaan missen.

Voorzitter Kees van Mol

Ongeveer twaalf jaar geleden nam Kees het voorzitterstokje over. Juist in de tijd dat er grote veranderingen op stapel stonden, De Werckwinckel zat toen nog in een oud gebouw aan de Schoolstraat. Op Kees kwam een zware last te rusten. Hij moest voor onze vereniging de kooltjes uit het vuur halen, er voor zorgen dat er in dat nieuwe centrum een aantal voor ons zo ideaal mogelijke ruimtes werden gerealiseerd. Daar zijn langdurige bijeenkomsten en overlegmomenten aan vooraf gegaan. Het grote voordeel voor ons als Werckwinckel was, dat we een voorzitter hadden die het klappen van de zweep kende. Als wethouder had hij de voorbereidingen om te komen tot dat nieuwe gebouw heel intensief meegemaakt. Hij wist dus wat je kon verwachten en wat tot de mogelijkheden kon behoren en aan welke touwtjes hij moest trekken. Voor onze vereniging een bevlogen en ideaal persoon, die er het beste voor ons kon uitslepen. Hij beschikte dan ook over de benodigde daadkracht en vanuit een natuurlijk overwicht bereikte hij veel voor de Werckwinckel. Dat resulteerde in een aantal hele geschikte ruimtes, waardoor de Werckwinckel ook de kans kreeg te groeien in haar aanbod. En die groei kwam er. De boetseerafdeling maakt nu drie dagdelen gebruik van hun lokaal. De glas-in-loodpoot groeit. De kinder- en jongerenafdeling groeit. Bij de teken- en schildergroepen heeft men ook een volop keus uit een ruim en gevarieerd aanbod. Langzamerhand zien we ook de korte cursussen en workshops een plaats krijgen binnen het geheel. De samenwerking met de huisgenoten verloopt steeds beter en ook dat levert werkplezier op. Daarnaast hebben we al bijna twee jaar een volwaardige expositieruimte, Toen het tijdens de coronatijd dreigde te worden uitgesteld wegens gebrek aan gelden bij Elckerlyck kwam Kees met het initiatief om dit voorlopig uit de de verenigingskas voor te schieten. Het blijkt een succes en een aanwinst voor het het cultureel centrum te zijn. Achter de schermen verrichtte Kees veel werk, zeker in de eerste jaren, Door zijn uitgebreid netwerk, kon Kees ook veel voor elkaar krijgen. Onder zijn leiding werd het bestuur ook uitgebreid met enthousiaste nieuwe leden. Door effectief te vergaderen kon hij ook vaak meerdere zaken per dag afhandelen. Zijn lijfspreuk was en is nog steeds niet zeuren maar doen. Zonder deze bevlogen voorzitter hadden we dit niet allemaal en zo snel voor elkaar gekregen.