De werckwinckel start met nieuwe creatieve workshops voor kinderen en jongeren

28-08-2022

Iedereen wordt creatief geboren. Een peuter bijvoorbeeld probeert alles te ontdekken en is nergens bang voor. Maar ouders zijn vaak overbezorgd en te beschermend en zo wordt eigenlijk onbewust de creatieve ontdekkingsreis van een kind al voor een deel in de kiem gesmoord. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat op twaalfjarige leeftijd nog maar een paar procent van de kinderen heel goed creatief kan denken. De Werckwinckel wil die creativiteit proberen te behouden en te prikkelen door kinderen vooral te laten experimenteren met verschillende materialen, te laten onderzoeken en ontdekken.

WAT IS CREATIVITEIT?
Vaak wordt gedacht dat creativiteit te maken heeft met het maken van een 'mooikunstwerk' of goed kunnen tekenen. Maar bij kinderen komt creativiteit naar voren inhet maakproces waarin het kind ontdekt, verwondert, zonder dat het eindresultaatbekend is. Juist wanneer het eindresultaat niet helemaal bekend is, heeft een kind de ruimteom eigen keuzes te maken. De goed bedoelende volwassene wil het kind graag vooruit helpen. De nog vaak onbeholpen tekening wordt samen met de peuter besproken."Die rode boom moet toch eigenlijk groen zijn en aan de hand zitten niet twee maar vijf vingertjes".Onbewust zorgt de volwassene ervoor, dat de spontaniteit in de kindertekening langzamerhand verdwijnt. Het kind gaat steeds meer mee in de wensen van de volwassene. Tot dat in het ergste geval de leerling in groep 8 alleen nog plaatjes durft na te tekenen.

BASISTECHNIEKEN
Naast creativiteit verminderen ook de vaardigheden. Generaties lang groeiden schoolkinderen op met het vak handvaardigheid. De tijddie nu wekelijks besteed wordt aan dat onderdeel in de scholen wordt minder en minder. Op steeds meer scholen verdwijnen ook de handvaardigheidlokalen.Met het aanbieden van de nieuwe cursussen voor kinderen en jongeren probeert de Werckwinckel een beetje te helpen om het gat te dichten. Kinderen kunnen zo ook buiten schooltijd extra vaardigheden opdoen zoals het aanleren van basistechnieken; Hoe snij je met een mesje, hoe meng je kleuren, hoe zaag je met een figuurzaag, hoe knip je textiel. Het gaat uiteindelijk om een goede mix van fantasie en creativiteit stimuleren en vaardigheden en technieken aanleren.

KINDERATELIER
In het nieuwe seizoen wordt het Kinderatelier (voor kinderen van groep 3 t/m 8) uitgebreid met een serie van circa 30 vrolijke workshops onder leiding van docente Hanneke de Kroon. Er kan getekend en geknutseld worden op de woensdagmiddag met diverse materialen zoals ook hout, textiel en klei; Kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. Je koopt online een strippenkaart van 5 lessen en bepaalt zelf wanneer je meedoet. Het kinderatelier heeft als doel het kind zonder voorwaarde vooraf, te laten experimenteren met verschillende materialen. Daarbij staat het stimuleren van het bedenken van een creatieve oplossing door het kind centraal.

TEKENACADEMIE
Daarnaast komt er de cursus tekenacademie onder leiding van docente Susan Wolters met leuke uitdagende tekenopdrachten voor kinderen maar ook voor jongeren. Er worden klassieke onderwerpen behandeld zoals perspectief, portrettekenen, licht en schaduw maar ook striptekenen, manga en photoshoppen komen langs.

DA VINCI FACTORY
Het creatief ontwerpen en ontdekken komt ook aan bod in de nieuwe uitvinderscursus Da Vinci Factory op de vrijdagavond. Kinderen en jongeren tot 14 jaar krijgen alle ruimte om te experimenteren met kunst, techniek en wetenschap. Net zoals kunstenaar en uitvinder Leonardo Da Vinci ook deed. Het eerste thema waarmee gewerkt gaat worden is 'vliegen'.

JONGERENATELIER
En ook dit seizoen probeert de Werckwinckel een vervolg te geven aan het succesvolle jongerenatelier dat voor de zomer de Papenstraat opfleurde met echte Street-Art.