Expositie Senioren Netwerk Hilvarenbeek

Van zaterdag 2 september tot maandag 16 oktober vindt in de corridor van het cultureel centrumElckerlyc de expositie plaats van het Senioren Netwerk Hilvarenbeek, Esbeek , Biest-Houtakker .

De als vanouds bekende KBO HEB onderging op 29 maart 2023 met algemene instemming een naamsverandering. 'Senioren Netwerk Hilvarenbeek (SNH)' laat zien waar deze actieve vereniging in onze huidige samenleving voor staat. Behalve 'kaarten, kienen en keuvelen' is er volop aandacht voor activiteiten als sport en spel, educatie, reizen en muziek. Daarnaast vormt 'belangenbehartiging' een belangrijk facet van SNH.

De inzet om de leden te informeren en te adviseren om zo tegemoet te komen aan de behoefte van de moderne individuele senior in een snel veranderende maatschappij, is een essentieel onderdeel van die activiteiten geworden. Zo kent men eigen onafhankelijke cliëntondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs op alle denkbare gebieden. Ruim 100 vrijwilligers zetten zich belangeloos in.

Ook de jongere ouderen, onze 50-plussers, worden steeds vaker bij themabijeenkomsten of lezingen betrokken. De zorg voor de ouderen is snel aan het veranderen. Men blijft steeds langer zelfstandig wonen en daardoor steeds langer verantwoordelijk voor eigen welzijn. Daarom is een goede onderlinge samenwerking, ook met andere afdelingen, steeds belangrijker geworden.

Deze tentoonstelling is de eerste in het kader van het 10-jarig bestaan van het cultureel centrum, waarin het Senioren Netwerk Hilvarenbeek als één van de huisgenoten laat zien wat zij in deze snel veranderende maatschappij voor hun doelgroep kan betekenen.

De expositie in de corridor is tijdens de openingsuren van het cultureel centrum vrij toegankelijk.