Expositie Cees Remmers

Cees werd op 27 februari 1939 in Tilburg geboren.Als jongste van het gezin groeide hij op tussen drie broers en drie zussen in een warm en hecht katholiek gezin, gekenmerkt door gastvrijheid en gezelligheid.

Er werd gezongen, piano gespeeld en gelachen. Zijn zussen moederden over hem en zijn moeder was een lieve, nuchtere en verstandige 'pronte' vrouw met veel humor. Zijn vader had een carrosseriefabriek en ook zijn broers gingen 'in de zaak'. Cees niet, hij wilde graag priester worden en ging op zijn 12e naar het seminarie.

Na zijn priesterwijding werd hij pastor in Eindhoven, vervolgens in Nijmegen en sinds 1976 in zijn geliefde Hilvarenbeek tot aan zijn emeritaat in 2014.

Cees is een man met veel talenten. Hij was al regisseur op het seminarie. Dat kreeg in vervolg tijdens zijn werkzaam leven. Maar ook nu nog houdt hij het liefst de regie in eigen hand.

Hij houdt van muziek en vooral van taal. Hij schreef liedteksten, gedichten en overpeinzingen. Zijn preken brachten het geloof dicht bij ons in begrijpelijke woorden.

Hij schreef een boek met herinneringen uit zijn leven ("Hoe Keesje Cees werd")

Een paar jaar na zijn pensioen kreeg hij steeds meer problemen met zijn ogen. Lezen en schrijven werd lastig werd. Maar Cees ging niet bij de pakken neerzitten.

Gestimuleerd door zijn omgeving die zei "Je hebt broers en zussen die goed kunnen tekenen en schilderen, waarom zou jij het niet kunnen?" ging hij in 2019 een paar proeflessen volgen bij Monique Klaassens in Tilburg en maakt sindsdien deel uit van een schildergroep in haar atelier.

Schilderen bleek, zegt hij zelf "net als schrijven, een kwestie van beginnen, doorstrepen, opnieuw proberen, iets veranderen, net zolang tot je tevreden bent over het resultaat."

Op een impressionische wijze probeert hij uiting te geven aan zijn gevoel, zijn gedachten en ervaringen. Het gegeven dat zijn gezichtsvermogen hem meer en meer in de steek laat, vormt voor hem geen belemmering om op doek een prima sfeer te scheppen. Door te spelen met licht en donker creëert hij een kleurrijke omgeving, waarin het onderwerp, soms in enkele krachtige lijnen weergegeven, optimaal tot zijn recht komt. Zijn handicap weet hij om te zetten in een positief iets. De voor hem in zijn werk typerende dromerige sfeer, geeft de toeschouwer de ruimte om er in de verdwalen en zo ook een eigen invulling aan te geven.

Zijn inspiratie haalt hij uit zijn geloof, zijn jeugd, het leven en de wereld om hem heen. Want daar is het waar hij het liefste is: Tussen de mensen!

Van 9 september tot 16 oktober is het werk van Cees te bewonderen op de eerste verdieping van het het cultureel centrum Elckerlyc. Tijdens de openingsuren is het vrij toegankelijk.